• Halmstads webbplatser

Bolagsordningar och ägardirektiv

Halmstads kommuns bolag styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv. En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Halmstads kommun har antagit en riktlinje för bolagsstyrning. I denna beskrivs de gemensamma förutsättningarna för kommunens bolag.

Kontakta kommunen om du vill läsa kommunens riktlinje för bolagsstyrning.