Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordningar och ägardirektiv används i de olika kommunala bolagen. En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv är ett dokument som beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Halmstads kommun har antagit en värdeskapande riktlinje för bolagsstyrning som beskriver de gemensamma förutsättningar för kommunens bolag.

På respektive bolagsstyrelses webbsida för bolagsstyrelser finns deras bolagsordning och ägardirektiv.

Kontakta kommunen om du vill ta del av riktlinjen för bolagsordningar och ägardirektiv.