• Halmstads webbplatser

Kommunala bolag

Delar av Halmstads kommuns verksamheter bedrivs som aktiebolag. De ansvarar för viktiga ämnesområden för kommunen som bostäder, turism, näringsliv samt vatten-, energi- och avfallsfrågor. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Styrelserna ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.