Kommunala bolag

Delar av Halmstads kommuns verksamheter bedrivs som aktiebolag. De ansvarar för viktiga ämnesområden för kommunen som bostäder, turism, näringslivet samt energi- och avfallsfrågor och ingår i koncernen Halmstad Rådhus AB. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Styrelserna ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.