• Halmstads webbplatser

Kommun­direktör

Kommundirektören i Halmstad heter Mattias Rossköld och är högsta tjänsteperson i kommunen.

Kommundirektören är anställd av kommunen och inte folkvald som politikerna. Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och verksamheterna. Uppdraget delas in i tre huvuduppgifter:

  • Att stödja kommunstyrelsen i uppdraget. Det innebär att leda, stödja och samordna förvaltnings- och bolagscheferna.
  • Att som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen leda, samordna och utveckla verksamheten.
  • Att som verkställande direktör för Halmstads Rådhus AB styra och samordna kommunens bolag.
Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstads kommun

Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstads kommun