• Halmstads webbplatser

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) är kommunens energi- och avfallsbolag.

Bolaget levererar el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till våra kommuninvånare. HEM förser såväl företag som privatpersoner med energi. Tillsammans med kunder och partners utvecklar bolaget hållbara lösningar för ett växande Halmstad.

Ansvarig

Håkan Naij, tillförordnad vd