• Halmstads webbplatser

Halmstads Flygplats AB

Halmstads Flygplats AB äger och driver flygplatsen Halmstad City Airport.

Flygplatsen har en viktig roll i kommunens totala infrastruktur. Bolaget arbetar för att Halmstads flygplats ska vara en livskraftig flygplats som en del i arbetet med att göra Halmstad till en attraktiv kommun för näringsliv, boende och besökare. Förutom kommersiell flygtrafik erbjuder flygplatsen samhällsnyttig flygtrafik med god tillgänglighet och service för ambulans-, brand- och flyg, räddningsflyg.

Ansvarig

Magnus Edman, flygplatschef och vd