• Halmstads webbplatser

Destination Halmstad AB

Destination Halmstad AB (DHAB) är kommunens destinationsbolag.

Tillsammans med det lokala näringslivet och övriga intressenter verkar de för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsstad. De har ett stort fokus för att utveckla besöksnäringen och marknadsföra Halmstad som en attraktiv destinationen året runt.

Ansvarig

Karolina Davidsson, vd