• Halmstads webbplatser

Brandskydd och sotning

Du kan bidra till färre bränder genom att vara förberedd och ta hänsyn till din omgivning. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs.