Kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård, habilitering och rehabilitering. Här kan du också läsa om särskild hjälp med tandvård.

Kommunal hälso- och sjukvård är till för dig som:

 • bor i ett äldreboende
 • bor i en av socialnämndens grupp- eller servicebostäder (även privata)
 • har omsorgsinsatser från hemtjänsten (även privata) och är inskriven i hemsjukvården
 • har personlig assistans
 • har boendestöd, i vissa fall (kontakta din vårdcentral först)
 • deltar i daglig verksamhet enligt LSS
 • bor i Halmstads kommun och är inskriven i den kommunala hemsjukvården

Du kan få hjälp med:

 • medicinska bedömningar och behandlingar
 • råd och stöd i medicinska frågor
 • habilitering – träning för dig som fötts med en funktionsnedsättning eller fått den tidigt i livet
 • rehabilitering – träning för dig som har fått en funktionsnedsättning senare i livet

Hemsjukvård – om du inte kan ta dig till vårdcentralen

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen av medicinska skäl, kan du få hälso- och sjukvård i din bostad. Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt och du kan till exempel få hjälp med mediciner eller träning. Hemsjukvården arbetar även förebyggande, exempelvis med att förhindra fallolyckor och undernäring.

Du kan få hemsjukvård tillfälligt eller för en längre tid, beroende på hur dina behov ser ut. Det kostar inget att få hemsjukvård.

Ansök om hemsjukvård

För att få hemsjukvård, kontakta din vårdcentral.

Vårdplanering

Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering. Du kan låta en närstående delta i planeringen.

Personalen inom hemsjukvården

Det är kommunens personal som ger dig din sjukvård. I kommunen arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Ibland kan läkare komma på hembesök till dig. Det är Region Halland som ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården.

Även om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården har du alltid rätt att söka hjälp på vårdcentral och sjukhus.

Tillfällig vård efter en sjukhusvistelse

Du kan få tillfällig hemsjukvård om du till exempel har varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar.

Du kan även få komma till ett korttidsboende vid ett enskilt tillfälle om du har ett omfattande behov av omvårdnad som inte kan lösas med andra insatser.

Habilitering och rehabilitering vid funktionsnedsättning

Habilitering är stöd och behandling till dig med funktionsnedsättning för att du ska få möjlighet att bibehålla och utveckla dina förmågor. Din funktionsnedsättning kan vara medfödd eller har uppstått i tidig ålder. Även dina närstående kan få stöd.

Rehabilitering hjälper dig att återskapa dina förmågor om du har fått en skada i vuxen ålder. Din funktionsnedsättning kan bero på exempelvis en olycka eller sjukdom.

Ansök om habilitering eller rehabilitering

Barn under 18 år ska kontakta Region Halland, i första hand sin vårdcentral, som kan remittera vidare till olika specialistverksamheter.

Om du bor i gruppbostad, eller är över 18 år och har andra insatser från kommunen, kan du kontakta kommunen för att få hjälp med habilitering och rehabilitering.

Här kan du få hjälp hos kommunen

Du kan få hjälp av Kommunrehab på hemvårdsförvaltningen om du:

 • bor i något av kommunens äldreboenden (ej privata),
 • Är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp av hälso- och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen om du:

En del i din rehabilitering kan vara att få hjälp till arbete, sysselsättning eller studier.

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel, kan den verksamhet som ansvarar för din habilitering eller rehabilitering hjälpa dig.

Tandvård – stöd och bidrag

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ha möjlighet att få särskild hjälp med tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. För att få hjälp med ansökan, vänd dig till en kontaktperson, exempelvis sjuksköterska om du har hemsjukvård, socialsekreterare inom socialförvaltningen om du har insatser inom socialförvaltningen eller personal på vårdcentral om du inte har hemsjukvård.

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du har problem med tänderna, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för tandvård.

Om du är missnöjd med din vård eller behandling

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland Länk till annan webbplats. för att få råd.

För dig som arbetar inom vården