MAS- och MAR-handbok

MAS- och MAR-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska och Medicinskt Ansvarig för Rehabiliteringen skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna gäller lokalt för Halmstads kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

MAS-handboken täcker inte in allt. Om det du söker saknas gäller de riktlinjer som finns i den nationella vårdhandboken. Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges regioner och kommuner.

Vårdhandboken

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso-och sjukvården. MAS utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Coronavirus, covid-19

Övrigt A–D

Ambulans

Avvikelsehantering

Delegering

Sign-It – rutiner

Dokumentation

Dödsfall

Övrigt E–L

Övrigt M–O

Läkarmedverkan

Läkemedelshantering

Medicintekniska produkter

Missbruk

Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationella vårdprogram

Övrigt P–T

Övrigt U–Ö

Tandvård

Vak

Vårdhygien

Vård och behandling

Vårdplanering samverkan