• Halmstads webbplatser

Att ha en personlig assistent

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och behöver stöd med ditt dagliga liv, kan få en personlig assistens. Stödet är utformat efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer.

Information på lättläst svenska

Personer med svåra funktionsnedsättningar
kan behöva personlig assistans.
Med hjälp av personlig assistans
ska du kunna leva som andra människor.

Du ska behöva hjälp med att tvätta dig,
klä på dig, äta och att tala med andra.

Personlig assistans är gratis.
Men om du får handikappersättning
kan den bli mindre
om du också har personlig assistent.

Du kan välja vem
som ska vara din personliga assistent
och själv vara arbetsgivare.
Du kan också få en assistent av kommunen,
eller från ett företag.

Personlig assistens är till för dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Avgörande är om du behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven, det vill säga:

  • Personlig hygien
  • På- och avklädning
  • Måltider
  • Kommunikation
  • Annat som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Det är framförallt vuxna under 65 år som har rätt att få personlig assistans. Barn som har omfattande vårdbehov kan i vissa fall ha rätt till personlig assistans.

Kostnad

Du betalar ingen avgift för den personliga assistansen men om du är beviljad handikappersättning eller vårdbidrag är det vanligt att denna påverkas.

Utförare

Du väljer själv vem som ska anordna din personliga assistans och det finns olika alternativ:

  • Kommunen
  • Privata assistansutförare
  • Kooperativ
  • Vara egen arbetsgivare

Tystnadsplikt

En personlig assistent har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för andra om dig och din familj.

Ansök om personlig assistans

Behöver du rådgöra om dina behov innan du ansöker, kontakta kommunen.

Om du behöver stöd under 20 timmar per vecka

Om dina grundläggande behov är under 20 timmar per vecka, ska du ansöka hos kommunen. Du kan antingen kontakta kommunen eller använda e-tjänsten:

Ansök hos kommunen

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Om du behöver stöd mer än 20 timmar per vecka

Har du grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som utreder och beslutar. Då kan du ansöka direkt hos försäkringskassan. Du ansöker under "Mina sidor":

Ansök hos Försäkringskassan