• Halmstads webbplatser

Färdtjänst och sjukresor

Du kan ansöka om färdtjänst och hjälp med sjukresor om du har svårt att förflytta dig på egen hand.

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Du kan få färdtjänst med en personbil eller med ett specialfordon, beroende på vad du behöver. I ett specialfordon går det till exempel att sitta kvar i din rullstol under resan.

Du ansöker om färdtjänst hos Region Halland.

Ansök om färdtjänst

Boka din resa med färdtjänst i förväg hos Hallandstrafiken.

Boka färdtjänst

Att ta med en ledsagare

Du har rätt att ha med dig en ledsagare under resan om du av någon anledning inte kan åka ensam med färdtjänsten. Ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv, men behöver ledsagare när du kommer fram.

Sjukresor

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. Sjukresa innebär att du antingen:

  • får ersätting för en del av kostnaden för att resa med eget fordon eller kollektivtrafik.
  • får åka med ett sjukresefordon kostnadsfritt.
  • får åka med en sjuktaxi mot en kostnad.
Läs mer och ansök om sjukresa