Syn- och hörsel­nedsättning

Som syn- eller hörselskadad möter du olika svårigheter i vardagen. I kommunen finns syn- och hörselinstruktörer som ger stöd och hjälp till dig med måttlig till grav nedsättning.

Stöd som du kan få

  • Hjälp till ett mer aktivt liv.
  • Rehabilitering i det dagliga vardagslivet.
  • Upplysning om hur du kan använda hjälpmedel.
  • Information om service i kommunen.
  • Information om föreningar och kurser.
  • Information och handledning till dig som anhörig.

Syn- och hörselinstruktörerna har möjlighet att komma på hembesök hos dig. Alla insatser är kostnadsfria.

Drop in

Måndagar klockan 14.00–16.00 finns syn- och hörselinstruktörerna på Alla Hjärtans Hus (Kyrkogatan 3) om du behöver hjälp, råd eller information.

Kontakt