• Halmstads webbplatser

Att ha ett personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av ett personligt ombud.

Information på lättläst svenska

Är du mellan 18 och 65 år
och har du någon gång blivit sjuk i en psykisk sjukdom
som gjort det svårt för dig
att leva som vanligt efter det?
Då kan du få ett personligt ombud.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig
att få rätt vård, stöd och service
och kan vara ett stöd
när du talar med myndigheter.
Ett personligt ombud ska se till
att du får det som du har rätt till.

Du bestämmer över ditt liv,
inte det personliga ombudet.
Det personliga ombudet har tystnadsplikt
och får alltså inte berätta för någon annan om dig.
Det är gratis att få ett personligt ombud av kommunen.

För att kunna få ett personlig ombud ska du vara mellan 18 och 65 år. Din psykiska funktionsnedsättning ska vara omfattande, långvarig och beröra flera viktiga områden i ditt liv.

Ett personligt ombud arbetar för att du ska:

  • uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället.
  • få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål och lagliga rättigheter.
  • få ett fungerande nätverk omkring dig och att olika myndigheter samverkar utifrån dina behov – om du önskar det.

Kostnad

Det kostar ingenting att ha ett personligt ombud.

Ett personligt ombuds arbetsuppgifter är:

Ett personligt ombud arbetar tillsammans med dig. Personen kan hjälpa dig med att:

  • Ta reda på vilket stöd du kan få och vem som kan hjälpa dig.
  • Stötta dig i kontakten med olika myndigheter.
  • Se till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Se till att dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering, sysselsättning och arbete utgår från dina önskemål och lagliga rättigheter.

Det är du som bestämmer hur mycket hjälp du vill ha, och med vad.

Personligt ombuds roll jämfört med andra

  • Ett personligt ombud har en fristående ställning gentemot olika myndigheter.
  • Ett personligt ombud kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar.

Tystnadsplikt

Ett personligt ombud har tystnadsplikt vilket innebär att hen inte får lämna vidare information om dig till andra utan att du godkänner det.

Kontakt

Vill du få hjälp av personligt ombud, kontakta kommunens kundcenter. Du behöver inte uppge ditt ärende utan uppger enbart att du önskar kontakt med Personligt ombud.