• Halmstads webbplatser

Att ha en ledsagare

Du som har en funktionsnedsättning och är över 12 år, kan få hjälp med din fritid av en ledsagare. Ledsagaren hjälper dig med att komma ut, träffa andra och aktivera dig. På så sätt får du möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som andra jämnåriga.

Information på lättläst svenska

En ledsagare går med dig
så att du kan komma ut
och göra något roligt
eller träffa andra människor.

Du kan få ledsagare av kommunen
om du har funktionsnedsättning.
Oftast ska du vara äldre än 12 år.

Någon i din familj får inte vara ledsagare
men du får alltid välja själv
vem som ska vara din ledsagare.

Du kan få ledsagarservice om du på grund av en funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna:

  • Besöka vänner
  • Delta i fritidsaktiviteter
  • Delta i kulturlivet
  • Promenera

Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande. Endast i undantagsfall kan du som är under 12 år få ledsagarservice.

Du kan få ledsagarservice upp till 5 timmar per vecka (20 timmar per månad).

Kostnad

Ledsagarservice kostar ingenting, men du betalar själv för de aktiviteter du deltar i.

Resor

Ni bör göra eventuella resor med allmänna kommunikationer eller färdtjänst. Det är för att kommunen inte kan ansvara för situationer som uppstår om ni använder din eller ledsagarens bil.

Personen som blir din ledsagare

Du får hjälp med att hitta en lämplig ledsagare, men kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare.

Tystnadsplikt

Ledsagaren har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig och din familj.

Ansökan

I ansökan berättar du om dig själv och vilket behov du har. En socialsekreterare utreder och bedömer sedan din ansökan och kan även föreslå andra insatser än ledsagare.

Du kan ansöka via en e-tjänst eller genom att kontakta kommunen.

Ansök om stöd via en e-tjänst

Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga det inom 3 veckor från det datum du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.