• Halmstads webbplatser

Insatser enligt LSS och social­tjänstlagen – gör ansökan

Här kan du ansöka om avlastning, boendestöd, korttidstillsyn för unga, korttidsvistelse, särskilt boende och sysselsättning.

Information om insatserna

I e-tjänsten på denna sida kan du ansöka om följande insatser:

Om du ska ansöka om trygghetslarm eller hemtjänst gör du det istället här:

Ansökan

Om du inte kan använda e-tjänsten nedan, kan du istället kontakta kommunen för att ansöka om stöd.

Ansök om stöd enligt LSS och SoL

Lämna så utförliga uppgifter som möjligt

Via e-tjänsten får handläggaren den information som behövs för att göra en första bedömning av din ansökan. Därför är det viktigt att du försöker svara så utförligt du kan. Det finns dock alltid möjlighet att komplettera ansökan när du fått kontakt med handläggare.

Obligatoriska fält

Vissa fält är obligatoriska och då finns det en förklaring under frågetecknet till varför.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur du gör står i beslutet.