Självservice inom näringsliv och företagare

Vill du som företagare söka serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av alkohol eller tobak? Här hittar du självservice som rör dig som företagare.