Korttidsboende och korttidsvistelse

På ett korttidsboende eller -vistelse bor du tillfälligt eller i perioder. Det kan till exempel vara för att få miljöombyte, för att avlasta en anhörig eller efter en sjukhusvistelse.