• Halmstads webbplatser

Avlösning och avlastning för anhöriga

Avlösning innebär att du som vårdar en anhörig hemma får möjlighet att komma ut och få tid för dig själv. Din närstående kan vara äldre, långvarigt sjuk eller ha en funktionsnedsättning.

Information på lättläst svenska

Familjen till en person som är äldre, sjuk,
eller har en funktionsnedsättning
kan behöva lämna hemmet
och göra något annat ibland.
Då kan de få avlösning.
Då kommer en avlösare hem på dagen,
på kvällen eller på helgen.
Du bestämmer själv en tid med avlösaren.
Avlösaren kan komma på bestämda tider
eller bara en enda gång
men ska inte vara istället för barnomsorg.

Du kan själv välja vem som ska vara avlösare.
Men det får inte vara någon i familjen.

Avlösarservice kan vara en regelbunden eller akut insats, men ska inte ersätta barnomsorg.

Du som anhörig bestämmer när du vill få avlösning, alla dagar och tider på dygnet, utifrån det antal timmar som du fått beslut på.

Insatsen kostar inget. Kommunen behöver dock göra en utredning av ditt behov utifrån socialtjänstlagen, för att se om du har rätt till insatsen.

Ansökan

Innan du ansöker behöver du veta vilken förvaltning i kommunen som är bäst lämpad att utföra insatsen för just er. Det kan vara socialförvaltningen eller hemvårdsförvaltningen beroende på din anhöriges situation. Ta hjälp av din anhöriges handläggare eller en anhörigkonsulent för att få veta vilken förvaltning du ska ansöka ifrån.

När du vet vilken förvaltning som du ska ansöka ifrån, gå vidare här:

Ansök om avlösning i hemmet

Utförare

Om du får avlösning från hemvårdsförvaltningen, är det hemtjänsten som utför avlastningen.

Om du får avlösning från socialförvaltningen rekryteras en lämplig person för uppdraget. Du kan lämna egna förslag på vem du vill ha som avlösare men personen får inte vara en nära anhörig.

Tystnadsplikt

Avlösaren har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig och din familj.

Avlösning utanför hemmet

Det finns även korttidsboende eller korttidsvistelse där den du vårdar bor utanför ert hem under perioder. Det är både för din skull och för att den du tar hand om ska få miljöombyte.