• Halmstads webbplatser

Avlösning i hemmet – gör ansökan

Här ansöker du som vårdar en anhörig om avlösning. Du ska bo i Halmstads kommun tillsammans med den som du vårdar.

Innan du ansöker behöver du veta vilken förvaltning i kommunen som är bäst lämpad att utföra insatsen för just er. Börja med att prata med din anhöriges handläggare eller en anhörigkonsulent.

När du vet vilken förvaltning som du ska ansöka ifrån, gå vidare här:

Ansök om avlösarservice från socialförvaltningen
Ansök om avlösning från hemvårdsförvaltningen