• Halmstads webbplatser

Kartor, mätning och lantmäteri

Planerar du för ett större byggprojekt kan kommunen hjälpa dig med olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster. Du kan också få hjälp av Lantmäterimyndigheten med olika frågor kring din fastighet.