Kartor

Om du ska bygga nytt eller bygga om behöver du en aktuell karta. Kartorna kan beställas i digitalt format eller som utskrift. Här kan du läsa om de olika kartprodukterna som du kan beställa hos kommunen.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt behöver du bifoga en situationsplan. Du använder nybyggnadskartan som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Exempel på hur en nybyggnadskarta ser ut

Svartvit nybyggnadskarta där hus, tomt och väg är inritat med alla mått.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta används som situationsplan till bygglov, när du ska göra en tillbyggnad. Används även vid nybyggnad av komplementbyggnad till exempel garage.

Exempel på hur en enkel nybyggnadskarta ser ut

Enkel nybyggnadskarta där hus, tomt och väg är inritat. Enstaka mått är angivna, till exempel fastighetsgränser (tomtgränser).

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig, detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, markdetaljer, vattendrag med mera. Primärkarta används som situationsplan när du ska göra en bygganmälan för attefallshus. Det kan också behövas för bygglov utanför detaljplanelagt område.

Exempel på hur en primärkarta ser ut

Enkel primärkarta där hus, tomt och väg är inritat. Enstaka mått är angivna, till exempel fastighetsgränser (tomtgränser). En tillbyggnad är ditritad med mått skrivna för hand.

Digital kartfil

Digital kartfil är ett kartutdrag från vår primärkarta eller tätortskarta.

Tryckt tätortskarta

Tätortskartan innehåller markanvändning, byggnader, gator, gatunamn och adressnummer i tätorterna. Kartan är i skala 1:15 000 (117 x 69 centimeter).

Tryckt kommunkarta

Kommunkartan är ett särtryck från Terrängkartan över Halmstads kommun.
Kartan är i skala 1:50 000 (95 x 95 centimeter).

Beställ karta

Beställ karta