• Halmstads webbplatser

Lantmäteri, fastighetsfrågor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är inte det samma som en byggnad. Halmstad är en av de kommuner i landet som har en egen kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av din tomt eller veta var fastighetsgränsen går.