• Halmstads webbplatser

Rättigheter kring din fastighet

Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Hur får vårt servitut användas?