• Halmstads webbplatser

Mätning

Här finns information om beställning av olika typer av kartor, vilka mätjänster som kommunen ansvarar för.