• Halmstads webbplatser

Bygga nytt, ändra eller riva

Vill du bygga nytt, glasa in altanen, riva ett uthus eller göra någon annan byggåtgärd? Det finns regler för hur och var du får bygga. Vänd dig till kommunen för att söka bygglov eller göra en bygganmälan.