• Halmstads webbplatser

Vad ska du bygga eller ändra?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till, riva eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Här får du hjälp med vilka handlingar som krävs för det som du önskar att göra.