Gymnasieskola

Gymnasieskolan ger dig kunskaper för framtiden. Den är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.