• Halmstads webbplatser

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ger dig kunskaper för framtiden. Den är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.