• Halmstads webbplatser

Studiebidrag för gymnasie­elever

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år.

Studiebidrag

Du får 1250 kr per månad i studiebidrag. Bidraget betalas ut tio månader om året. Är du under 18 år betalas bidraget ut till din vårdnadshavare. Månaden efter det du fyllt 18 år betalas bidraget ut till dig. Du måste studera på heltid. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats. som betalar ut studiebidrag.

Extra tillägg

Du kan söka ett extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Mer information hittar du på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats..

Anpassad gymnsieskola

För elever i anpassad gymnasieskola gäller andra regler för studiebidrag, stöd till resor och stöd till inackordering. Ta kontakt med någon ansvarig för studie- och yrkesvägledning på din skola eller med Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. för mer information.

Gymnasieskolan rapporterar till CSN

Du måste delta i all undervisning för att få studiebidrag. Har du upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, kan du förlora ditt studiebidrag och ditt extra tillägg. Gymnasieskolorna rapporterar varje månad till CSN vilka elever som avslutat eller avbrutit studierna, ändrat studieomfattning eller varit frånvarande. Visar det sig att någon elev inte har rätt till bidraget kan utbetalningarna upphöra.

Utländska medborgare

Du som inte är svensk medborgare måste ansöka om studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats..