• Halmstads webbplatser

Gymnasieval och ansökan

Att välja program är inte alltid lätt. Här hittar du information och länkar som kan underlätta valet. Det är Gymnasieantagning Halland som sköter din ansökan.

Ansök till gymnasiet

Det är Gymnasieantagning Halland som sköter din ansökan och där hittar du viktig information om ditt gymnasieval.

Ansök till gymnasiet

På gymnasieantagning Halland kan du läsa om hur ansökan och antagning går till:

Tidplan – håll koll på hur det går med din ansökan

  • I april är den preliminära antagningen klar. Då kan du logga in på Gymnasiehallands webbplats Länk till annan webbplats. och se vad du preliminärt kommit in på. Det preliminära beskedet kan komma att ändras till det slutgiltiga valet på grund av exempelvis in- och utflyttningar och omval.
  • Med hjälp av din studie- och yrkesvägledare kan du göra omval fram till maj, om du tycker att du valt fel.
  • I juli får du ditt slutgiltiga antagningsbesked via ansökningssajten. Antagningen baseras på ditt betyg från vårterminen.
  • I juli ska du senast ha tackat ja eller nej till din plats.
  • I augusti–september kan du bli antagen som reserv.

Ansök till nationella idrottsutbildningar (NIU) senast 1 december

Ansökan till idrottsutbildning i en specifik idrott sker via dess riksidrottsförbund.

Tips när du ska välja program

Ta god tid på dig och fundera över vilka intresse du har, vad du är bra på och vad du har för drömmar och mål i framtiden. Prata gärna med din målsman, vänner eller studie- och yrkesvägledare, för att få olika infallsvinklar, men kom ihåg att valet är ditt.

Läs på vilka program som finns och vad de innehåller

Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Programmen har olika inriktningar som väljs under första året. Utöver dem finns det spetsutbildningar, idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar, introduktionsprogram och så kallade särskilda varianter.

Alla gymnasieprogram ger högskolebehörighet. Om du läser ett högskoleförberedande program blir din behörighet till högskola och universitet bredare. Du kan forma din egen utbildning genom olika val av kurser.

Besök ett program

Du kan välja att besöka ett speciellt program. Då får du veta mer om hur det är att gå på skolan och hur de olika programmen ser ut där.

Besök gymnasieskolornas öppet hus

På hösten har gymnasieskolorna öppet hus. Passa på att besöka alla skolor du är intresserad av. Då får du titta på lektionssalar och verkstäder, prata med lärare och elever, titta på elevarbeten och projekt. Öppet hus är öppet för elever, föräldrar, syskon och kompisar.

Gå på gymnasiemässan

På den årliga halländska gymnasiemässan finns de flesta av regionens gymnasieskolor samlade på samma plats. Här kan du gå runt och få din första kontakt, samt få information direkt av skolorna. Mässan brukar vara i oktober, men pausades 2020 på grund av corona.

Prata med en studie- och yrkesvägledare

Din studie- och yrkesvägledare på din skola kan hjälpa till inför valet, svara på frågor och funderingar.

Ta reda på vad vilken behörighet som krävs

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutat årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

För de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen krävs det olika behörighet.

Om du är obehörig till att söka till gymnasiet måste du först gå ett introduktionsprogram. Det kan till exempel bero på att du har ofullständiga betyg. Prata med din studie- och yrkesvägledare om detta