• Halmstads webbplatser

Betyg och prövning i gymnasieskola

Betygsättningen grundas på betygskriterierna som Skolverket har fastställt. Du har rätt att fortlöpande få information om din betygssituation av undervisande lärare.

På gymnasiet läser du olika ämnen som består av en eller flera kurser. Varje kurs motsvarar ett antal poäng och när du har gått klart din utbildning räknas dina poäng ihop. Det är de poängen som du använder när du söker vidare till högkolan.

Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Var ser jag mina betyg?

I Dexter kan som är elev se dina betyg, din individuella studieplan och resultat från nationella prov.

Se betyg för gymnasiet

Få ut äldre betyg

Efter att du gått ut grundskola eller gymnasiet i Halmstads kommun så sparas dina betyg i kommunarkivet och du kan beställa att få ut dem. Du kan även få dem översatta till engelska.

Beställ betyg från gymnasieutbildning

Prövning för godkänt betyg

Om du inte får godkänt i en kurs har rätt att genomgå en kostnadsfri prövning så länge du är inskriven på skolan eller slutat innevarande år. Efter prövningen får du ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du prövar dina kunskaper i en gymnasiekurs utifrån ämnesplanens krav. Du förbereder dig på egen hand inför prövningen. Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle.

Detta gäller för gymnasieelever som vill pröva

Du som är elev i gymnasieskolan kan pröva dina kunskaper i en kurs som du har betyg F i eller en kurs som du ännu inte har läst det vill säga avser att läsa. Kursen måste ingå i din individuella studieplan.

En kostnadsfri prövning brukar genomföras strax före skolstart i augusti. Läraren informerar dig om vad som ska läsas in och hur prövningen ska gå till. Anmälan sker enligt respektive gymnasieskolas egen rutin. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du har frågor.

Prövning när du slutat gymnasiet

Efter avslutade studier på gymnasieskolan kan du även pröva för högre betyg, eller pröva i kurser du inte läst, till exempel för att få behörighet. Anmälan sker via Halmstad Lärcentrum.