• Halmstads webbplatser

Studie- och yrkes­vägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälpa och vägleda dig i frågor som rör dina studier och val till gymnasiet. Du kan också får hjälp och vägledning med frågor som rör framtida studier eller yrke efter gymnasiet.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare (SYV) kan du diskutera din studiesituation, se på valmöjligheter av studier och arbete och mycket mer. Även föräldrar är välkomna att höra av sig.

Studie- och yrkesvägledare finns också på grundskolorna.

Studie- och yrkesvägledning under skoltiden

Som elev i Halmstads kommun träffar du studie- och yrkesvägledarna från sexan och vidare genom skolåren ända fram till studenten. Från årskurs 8 blir kontakten mer regelbunden. Du får information i olika former och vägledning, både enskilt och i grupp.

Genom vägledning får du som elev:

  • möjlighet att tänka på dig själv, dina intressen och förutsättningar
  • information om olika alternativ då det gäller studier, arbete och utlandserfarenhet
  • stöd för att göra genomtänkta val
  • kunskap om hur du nu och senare i livet kan fatta viktiga beslut om din framtid

Studie- och yrkesvägledarna samarbetar med skolans personal och ledning för att gemensamt förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval och för att särskilt nå de elever som har mest behov av vägledningsinsatser.

Avhopp från gymnasiet

Har ditt barn hoppat av skolan och behöver hjälp? Ungdomar under 20 år som inte går i skolan erbjuds samtal om studier och framtidsplanering. Kommunen har ett uppföljningsansvar för ungdomar som är mellan 16 och 19 år oavsett om de går i gymnasieskola eller inte. Läs mer om stöd för ungdomar 16–19 år som inte går i gymnasiet.

Läsa vidare efter gymnasiet

Här presenterar vi några olika möjligheter.

Högskola eller universitet

På högskolan och universitetet kan du läsa både hela program och fristående kurser i olika ämnen. Du kan läsa på heltid, halvfart, kvartsfart eller på distans. Det finns högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Den största skillnaden mellan högskola och universitet är att universiteten har rätt att utfärda doktorsexamen.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial skolform för dig som snabbt vill få ett yrke. Utbildningarna är uppbyggda efter behovet på arbetsmarknaden och utformas i samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. De flesta utbildningar är två år långa, men det finns både kortare och längre utbildningar.

Folkhögskola

Det finns många folkhögskolor i Sverige där man kan läsa in gymnasiebehörighet inom allmän kurs eller yrkesutbilda sig inom särskild kurs. Några exempel på yrkesutbildning är teaterpedagog, idrottsledare, journalist, folkhögskolelärare och keramiker. För att få gå en yrkesutbildning på folkhögskola krävs grundläggande behörighet, praktikerfarenhet och ibland också att man gör ett arbetsprov. Åldersgränsen för att läsa på folkhögskola är 18 år och undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för kost och logi.

Vuxenutbildning

Om du saknar behörighet för högskola eller universitet kan du komplettera dina betyg på vuxenutbildningen i Halmstad som erbjuder påbyggnadsutbildning och yrkesinriktade utbildningar.