Prövning inom vuxen­utbildning

Om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs kan du göra en betygsprövning. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning samt gör ett eller flera prov samt redovisningar.

Prövningen innefattar alla kursmoment, utifrån gällande kursplan. Efter genomförd prövning får du ett betyg i kursen. Betyget skickas till din folkbokföringsadress samt till antagning.selänk till annan webbplats. Mer information om hur prövningen går till får du av skolan som du ska göra din prövning på, efter att du anmält dig här.

Vem kan göra en prövning?

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning.

Elever som går i gymnasieskolan ska göra sin prövning i gymnasieskolan.

Vilka kurser kan jag få prövning i?

Du kan genomgå prövning i samtliga kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen i Halmstads kommun. Du kan anmäla dig till prövning i en kurs som du inte tidigare läst, men även i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i.

Vilken skola ska jag göra prövningen på?

Du gör prövningen på den skola som ger kursen.

Du kan alltid också göra prövning i en annan kommun, till exempel om tillfällena inte passar eller om kursen inte erbjuds i Halmstads kommun. Vänd dig då till den kommunen.

Anmälan till prövning, Kommunvux och Eductus

Nya datum inför våren publiceras snart.
Vill du göra en prövning innan dess kan du vända dig till en vuxenutbildning i en annan kommun.

Anmälan till prövning på övriga skolor

Kontakta Halmstad Lärcentrum om du vill göra prövning på andra skolor än Eductus och Kommunvux.

Kostnad och betalning

Avgiften är 500 kronor per ämne eller kurs och prövningstillfälle. Den ska betalas inom en vecka efter att du gjort din anmälan. Du gör din betalning direkt till skolan som du ska göra prövningen på.

Tillfälligt sänkt avgift för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Om du har gått ut gymnasieskolan med examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021 kommer avgiften för en prövning att sänkas till 150 kr.

Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs från och med 17 juli 2021 till och med 31 dec 2021

Så betalar du till Eductus

Betalning sker via Bankgiro: 5027-6435

Ange något av följande alternativ vid betalning:

  • Om du anmält dig till prövning i SFI skriver du: Prövning 701481 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i grundläggande kurs skriver du: Prövning 701482 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i gymnasial kurs skriver du: Prövning 701483 + För- och efternamn + kurs

Så betalar du till Kommunvux

Betalning sker via swish: 123 128 5428

Ange något av följande alternativ vid betalning:

  • Om du anmält dig till prövning i SFI skriver du: Prövning 61130 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i grundläggande kurs skriver du: Prövning 61135 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i gymnasial kurs skriver du:
    Prövning 61236 + För- och efternamn + kurs
  • Du har inte rätt till studiestöd från CSN för prövning.
  • Du får inte pengar tillbaka för inbetald avgift.

Prövning och betyg

Om du gör en prövning behöver du inte göra en betygsbeställning. Betyget skickas automatiskt till din folkbokföringsadress.

Jag är osäker – hur gör jag?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum om du känner dig osäker kring om det är rätt ämne eller nivå som du ska anmäla dig till eller hur prövningen kan påverka dina möjligheter till vidare högre studier.

Om du har frågor om hur själva prövningen går till kontaktar du skolan du ska göra den på.

Mer information om prövning

skolverket.selänk till annan webbplats finner du frågor och svar gällande prövning inom vuxenutbildning. Du kan även läsa mer om hur prövning påverkar betygskomplettering och urval på uhr.selänk till annan webbplats.