Prövning inom vuxen­utbildning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst.

Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning samt gör ett eller flera prov samt redovisningar. Prövningen innefattar alla kursmoment, utifrån gällande kursplan och innehåller såväl muntliga som skriftliga uppgifter.

Efter genomförd prövning får du ett betyg i kursen. Betyget skickas till din folkbokföringsadress samt till antagning.se Länk till annan webbplats.. Mer information om hur prövningen går till får du av skolan som du ska göra din prövning på, efter att du anmält dig här.

Vem kan göra en prövning?

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning.

Elever som går i gymnasieskolan ska göra sin prövning i gymnasieskolan.

Vilka kurser kan jag få prövning i?

Du kan genomgå prövning i samtliga kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen i Halmstads kommun. Du kan anmäla dig till prövning i en kurs som du inte tidigare läst, men även i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i.

Vilken skola ska jag göra prövningen på?

Du gör prövningen på den skola som ger kursen.

Du kan alltid också göra prövning i en annan kommun, till exempel om tillfällena inte passar eller om kursen inte erbjuds i Halmstads kommun. Vänd dig då till den kommunen.

Anmälan till prövning, Kommunvux och Infokomp

Prövningsdatum och sista anmälningsdag för SFI och gymnasial vuxenutbildning hittar du på anmälningssidan. Prövningar till grundskolan och vård- och omsorgsutbildning tas emot löpande. 

Anmäl dig till prövning – Kommunvux och Infokomp

Kostnad och betalning

Avgiften är 500 kronor per ämne eller kurs och prövningstillfälle. Den ska betalas inom en vecka efter att du gjort din anmälan. Hur du betalar hittar du på anmälningssidan.

Du har inte rätt till studiestöd från CSN för prövning.

Tillfälligt sänkt avgift till 150 kr för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Om du har gått ut gymnasieskolan med examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021 kommer avgiften för en prövning att sänkas till 150 kr.

Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs till och med 31 dec 2022.

Prövning och betyg

Om du gör en prövning behöver du inte göra en betygsbeställning. Betyget skickas automatiskt till din folkbokföringsadress.

Jag är osäker – hur gör jag?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum om du känner dig osäker kring om det är rätt ämne eller nivå som du ska anmäla dig till eller hur prövningen kan påverka dina möjligheter till vidare högre studier.

Om du har frågor om hur själva prövningen går till kontaktar du skolan du ska göra den på.

Mer information om prövning

Läs mer om prövning inom vuxenutbildning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan även läsa mer om hur prövning påverkar betygskomplettering och urval på uhr.se Länk till annan webbplats..

Högskoletentor för dig som studerar på annan ort

Om du studerar på distans vid ett lärosäte i någon annan stad i Sverige, men är folkbokförd i Halmstad, har du möjlighet att göra dina tentor på Halmstad Lärcentrum, Fredriksvallsgatan 7. Du bokar själv tillfälle för tentamen genom vår e-tjänst.

Distanstentamen – boka tid hos Halmstad Lärcentrum