Prövning inom vuxen­utbildning

Om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs kan du göra en betygsprövning. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning samt gör ett eller flera prov samt redovisningar.

Prövningen innefattar alla kursmoment, utåfrån gällande kursplan. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Betyget skickas till antagning.se. Mer information om hur prövningen går till får du av skolan som du ska göra din prövning på, efter att du anmält dig här.

Vem kan göra en prövning?

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning.

Elever som går i gymnasieskolan ska göra sin prövning i gymnasieskolan.

Vilka kurser kan jag få prövning i?

Du kan genomgå prövning i samtliga kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen i Halmstads kommun. Du kan anmäla dig till prövning i en kurs som du inte tidigare läst, men även i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i.

Du kan alltid också göra prövning i en annan kommun, till exempel om tillfällena inte passar eller om kursen inte erbjuds i Halmstads kommun. Vänd dig då till den kommunen.

Anmälan till prövning

Du kan bara anmäla dig till en prövning per prövningsdatum.

Anmälan till prövning inom vuxenutbildningen
Prövning på Eductus – alla skolformer våren 2021
Prövning startAnsökningstid
Mån 26 april8–31 mars
Mån 30 augusti17 maj–21 juli

När ansökningstiden har gått ut kallar skolan dig till ett informationsmöte på prövningens startdatum. Examinerande moment genomförs under veckan, utifrån skolverkets kunskapskrav i respektive kurs.

Prövning på Kommunvux – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Prövningsdag

Sista anmälningsdag

Ons 5 maj kl. 15.00–19.00

10 april

Ons 30 juni kl. 15.00–19.00

28 maj

Prövning på Kommunvux – SFI

Prövningsdag

Sista anmälningsdag

Tis 23 mars (kurs C)
Ons 24 mars (kurs D)
Tors 25 mars (kurs B)

19 februari

Tis 1 juni (kurs C)
Ons 2 juni (kurs D)
Tors 3 juni (kurs B)

30 april


Kostnad och betalning

Avgiften är 500 kronor per ämne eller kurs och prövningstillfälle. Den ska betalas inom en vecka efter att du gjort din anmälan. Du gör din betalning direkt till skolan som du ska göra prövningen på.

Så betalar du till Eductus

Betalning sker via Bankgiro: 5027-6435

Ange något av följande alternativ vid betalning:

  • Om du anmält dig till prövning i SFI skriver du: Prövning 701481 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i grundläggande kurs skriver du: Prövning 701482 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i gymnasial kurs skriver du: Prövning 701483 + För- och efternamn + kurs

Så betalar du till Kommunvux

Betalning sker via swish: 123 128 5428

Ange något av följande alternativ vid betalning:

  • Om du anmält dig till prövning i SFI skriver du: Prövning 61130 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i grundläggande kurs skriver du: Prövning 61135 + För- och efternamn + kurs
  • Om du anmält dig till prövning i gymnasial kurs skriver du:
    Prövning 61236 + För- och efternamn + kurs
  • Du har inte rätt till studiestöd från CSN för prövning.
  • Du får inte pengar tillbaka för inbetald avgift.

Jag är osäker – hur gör jag?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum om du känner dig osäker kring om det är rätt ämne eller nivå som du ska anmäla dig till eller hur prövningen kan påverka dina möjligheter till vidare högre studier.

Om du har frågor om hur själva prövningen går till kontaktar du skolan du ska göra den på.

Mer information om prövning

skolverket.selänk till annan webbplats finner du frågor och svar gällande prövning inom vuxenutbildning. Du kan även läsa mer om hur prövning påverkar betygskomplettering och urval på uhr.selänk till annan webbplats.