Att studera som vuxen – så fungerar det

Du kan studera på olika sätt, hos flera olika skolor. Studierna planeras utifrån ditt behov av utbildning i en individuell studieplan.

I den individuella studieplanen ska bland annat mål med studierna finnas med och hur du ska ta dig dit.

Om du ska läsa för en examen på ett program, då kan du kan skriva en förenklad version själv i webbansökan och sedan kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum i efterhand - dock inte efter ansökningsperioden gått ut.

Är det bara en enstaka kurs eller särskild behörighet du ska läsa, så räcker det att du skriver det i webbansökan utan att ta kontakt med Halmstad Lärcentrum.

Vem får studera?

Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har examen eller studiebevis från gymnasieskolan. På SFI kan du läsa från och med 16 år. Är du folkbokförd i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

Så söker du vuxenutbildning

Det sker kursstarter året om som söks i särskilda perioder. Ansökningsperioder och kursstarter kan du se på respektive utbildnings sida.

Halmstads Lärcentrum kan du få hjälp att ansöka och göra en studieplan.

Om du vet vad du ska söka och har upprättat en studieplan kan du själv ansöka via webbansökan.

Webbansökan till vuxenutbildning

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun

Om du vill studera på vuxenutbildning i Halmstads kommun, men är folkbokförd i en annan kommun, så behöver din hemkommun fatta beslut om de är villiga att betala för utbildning.

Gör först din ansökan via webben, skriv ut den och lämna den sedan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Din hemkommun meddelar Halmstad Lärcentrum sitt beslut, och du får sedan besked av Halmstad Lärcentrum om du blivit antagen eller ej.

Om du planerar att flytta till Halmstad måste du vara folkbokförd i Halmstads kommun senast sista ansökningsdag.

Söka vuxenutbildning i en annan kommun

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun och vill studera i en annan kommun börjar med att ansöka direkt till den kommunen. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ansvarig utbildningsanordnare och frågar hur du ansöker och vilka dokument som ska bifogas i ansökan. Har kommunen du vill studera i webbansökan, gör du ansökan där.

Ansökan ska du sedan, tillsammans med tidigare betyg, lämna till Halmstad Lärcentrum för handläggning och beslut. Observera vikten av att din ansökan är komplett och innehåller de dokument som skolan kräver, detta för att handläggning av ditt ärende ska kunna ske så smidigt som möjligt. Tänk på att du även behöver ha en aktuell individuell studieplan, kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum för att få hjälp.

Det är viktigt att lämna in ansökan i god tid innan sista ansökningsdag då det tillkommer en handläggningstid på inkomna ansökningar till andra kommuner.


Kostnadsfri utbildning

Vuxenutbildningen i sig är gratis, men läromedel och övrigt undervisningsmaterial kan du behöva betala själv. Du kan få studiemedel från CSN.

Många olika utbildningar

Det finns ett brett urval av utbildningar och kurser, både teoretiska och yrkesinriktade. Du får hjälp av Halmstad Lärcentrum med att välja rätt utifrån din nivå och mål.

Undervisning hela året

Vuxenutbildningen i Halmstad har många kursstarter under året. Inga lov förekommer inom vuxenutbildning. Undervisningen sker året om, med uppehåll endast för nationella helgdagar.

På respektive utbildnings sida kan du se när de olika kurserna startar.

Olika sätt att studera

På vuxenutbildningen har du stor valfrihet och kan studera på olika sätt, utifrån det som passar dig. Du kan studera på heltid eller deltid. Dag eller kväll. Flexibelt eller på distans. Du kan välja att läsa en kurs i taget eller kanske en hel yrkesutbildning på heltid. Om du söker studiemedel via CSN krävs det att du läser ett visst antal poäng.

Välj mellan tre olika studieformer:

Skolförlagt

Skolförlagt innebär klassrumsundervisning som bygger på att du kan närvara enligt schema. Du har lärarledda lektioner tillsammans med andra studerande och i flera kurser erbjuds både dag- och kvällstidsstudier. Tillsammans med din lärare planerar ni för dina studier.

Distans

Distans är till för dig med god datorvana eftersom utbildningen är webbaserad. Då kontakten med läraren är begränsad är det viktigt att kunna strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand. Din kursplanering finns på en digital lärplattform, det är också där du lämnar in examinerande uppgifter. Tänk på att vissa moment under utbildningen, så som nationella prov, görs på plats i Halmstad.

Flex

Flex är en blandning av skolförlagt och distansstudier. Du följer ett individuellt upplägg som du tillsammans med din lärare planerar för. Du erbjuds lärarledd handledning som sker på plats på skolan eller via skolans digitala lärplattform. Vissa moment med obligatorisk närvaro förekommer enligt kursplanering. Din kursplanering finns digitalt och du bör därmed ha god datorvana.

Distansundervisning under coronapandemin

På grund av Corona bedrivs för tillfället även skolförlagt till stor del på distans. Kontakta skolorna om du har frågor om undervisningen.

Hjälp att planera dina studier

Studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum hjälper dig att välja vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Fem olika skolor att välja på

I Halmstad kan du välja mellan fem olika skolor, som alla utför vuxenutbildning på uppdrag av Halmstads kommun.

Här på kommunens webbplats hittar du det samlade utbildningsutbudet som är Halmstads kommuns vuxenutbildning. Det är också hos Halmstads kommun och Lärcentrum som du söker utbildningarna och kan få hjälp att välja.

Via skolornas webbplatser nedan kan du läsa om de olika skolorna som ger utbildningarna. När du väl börjat studera får du all information du behöver från den skola som du studerar på.

 • MoA Lärcentrumlänk till annan webbplats
  Erbjuder yrkesutbildningar inom barn och fritid och vård och omsorg.
 • Eductuslänk till annan webbplats
  Erbjuder teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser samt SFI.
 • Hermodslänk till annan webbplats
  Erbjuder teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser samt SFI.
 • Kommunvux
  Erbjuder teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser samt SFI. Kommunvux erbjuder även samhällsorientering samt ett flertal yrkesutbildningar inom vård och omsorg.
 • Movantlänk till annan webbplats
  Erbjuder yrkesutbildningar inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt VVS och fastighet.

Specialpedagog, behov av stöd

När du ansöker till vuxenutbildning har du möjlighet att uppge om du är i behov av stöd. Du blir då kontaktad av en specialpedagog från Halmstad Lärcentrum efter antagning. Tillsammans gör ni en genomgång av studiesituationen och lämpliga anpassningar. Ni kan också komma överens om vilken information som ska lämnas till skolan för att stödet ska bli anpassat utifrån dina behov och för att du ska kunna komma i gång så snart som möjligt med dina studier. 

Du är försäkrad

Du är försäkrad under tiden du studerar inom vuxenutbildningen. Läs mer om kommunens försäkring.