• Halmstads webbplatser

Ekonomi, studiebidrag i vuxenutbildning

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Om du läser på SFI kan du inte få bidrag eller lån från CSN.

Studietakt och poäng

Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten.

Exempel på studietakt
Studier påVarje vecka läser du minst
100%

20 poäng.
En kurs på 200 poäng under 10 veckor eller två kurser på 100 poäng under 10 veckor.

75 %15–19 poäng.
En kurs på 150 poäng under 10 veckor eller en kurs på 100 poäng och en kurs på 50 poäng under 10 veckor.
50 %10–14 poäng.
En kurs på 100 poäng under 10 veckor.

Om du studerar mindre än 50 procent har du inte rätt till studiemedel eller studiestartsstöd. Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor beroende på din tidigare studiebakgrund.

Hjälp med ansökan till CSN

På Halmstad Lärcentrum får du hjälp med uppgifter som behövs för att du ska kunna göra en CSN-ansökan, men ansöker gör du på egen hand. För frågor om CSN under pågående studier, vänd dig direkt till CSN eller till din skola.

Kontakta Lärcentrum

Studiestartsstöd

För dig som är antagen på grundläggande kurser eller en gymnasial yrkesutbildning på vuxenutbildningen i Halmstad, kan det vara aktuellt att ansöka om studiestartsstöd.

OBS! Anslaget för 2023 är slut

Det går inte att ansöka om studiestartstöd längre under 2023.

Om du avbryter dina studier

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du anmäla detta till din skola. Du måste även anmäla avbrottet till CSN för att undvika att behöva betala tillbaka studiemedel.

Ersättning från andra myndigheter

Om du har ersättning från andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Försäkringskassan Länk till annan webbplats. eller Ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats., så är det viktigt att du undersöker vad som gäller om du ska börja studera.