Synpunkter och klagomål vuxen­­utbildning

Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring.

Tala först med skolan

Om du som elev har klagomål ska du i första hand vända dig till din lärare, annan personal eller rektor på den skola där du studerar. Här hittar du länkar till de olika skolorna.

Klagomål som handlar om betyg

Betyget sätts alltid av läraren och inte av rektorn på din
skola. Om du är missnöjd med vilket betyg du fått
ska du få en motivering av din lärare till varför du fått ett visst betyg. Betyg går inte att överklaga. Halmstad Lärcentrum ändrar inte en lärares betyg.

Vänd dig till Halmstad Lärcentrum

Om du upplever att du inte får hjälp eller svar av skolan eller om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till skolans personal, ska du vända dig till Halmstad Lärcentrum.

Du når ansvarig genom att kontakta kommunen eller fylla i nedan formulär. Tänk på att ditt klagomål kan komma att diarieföras och bli en offentlig handling.

Du får svar inom 10 dagar. Vid ett anonymt klagomål sker ingen återkoppling. Om du vill vara anonym, fyll endast i datum samt det klagomål du vill framföra. 

Formulär för klagomål till vuxenutbildningenOm du ändå inte är nöjd

Om du inte känner dig nöjd med kommunens eller skolans hantering av klagomålet, finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor som du kan vända dig till.