• Halmstads webbplatser

Betyg och intyg inom vuxen­­­­utbildning

Efter varje avslutad kurs- eller delkurs får du ett betyg. Det skickas till antagning.se.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Betyg för ansökan till universitet och högskola

Om du har läst på vuxenutbildningen i Halmstad efter 1 januari 2014 så skickas automatiskt dina betyg till antagning.se Länk till annan webbplats..

Har du fått betyg före 1 januari 2014 behöver du själv skicka in dessa till antagning.se. Tänk på att betygen inte syns på antagning.se förrän du ansökt till en utbildning. Har du studerat på vuxenutbildningen före 2014 och saknar dina betyg, gör du en betygsbeställning.

Beställ kursbetyg från vuxenutbildningen

Du kan beställa en utskrift av dina avslutade betygsatta kurserna som du studerat genom vuxenutbildningen i Halmstad. Det är gratis och kan ta upp till två veckor innan du får ditt betyg hemskickat med posten.

Beställ betyg från vuxenutbildningen

Beställa betyg vid skyddad identitet

Om du har skyddad identitet måste du ringa till Halmstad Lärcentrum för att göra din betygsbeställning.

Beställa slutbetyg/examensbevis

Om du vill beställa slutbetyg/examensbevis så måste du kontakta Halmstad Lärcentrum  för planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Tänk på att en betygssammanställning kan ta upp emot två veckor.

Slutbetyg kan vara aktuellt för dig som studerat före 1 juli 2012 men saknar en fullständig gymnasieutbildning. Slutbetyg kan utfärdas fram till 1 juli 2025.

Bedömning av utländska betyg

Vuxenutbildningen inom Halmstads kommun kan tyvärr inte hjälpa dig med att bedöma betyg från andra länder. Du som har en avslutad gymnasie- eller universitetsutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats. för bedömning av dina betyg.

Om du har utbildningsdokument på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken, ska de översättas före bedömning görs. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare från det aktuella språket till svenska eller till något av språken som nämnts ovan.

Höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst

Intyg från vuxenutbildningen

Ett intyg kan efterfrågas av a-kassa, förskola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller annan myndighet.

Beställ intyg från vuxenutbildningen