• Halmstads webbplatser

Hjälp i vardagsliv och hem

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd för att leva som du vill. Det kan både handla om praktisk hjälp och träning i att utföra sysslor själv.