• Halmstads webbplatser

Parkeringstillstånd för rörelseförhindrade

Om du har ett rörelsehinder och har svårt att gå kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Villkor för att få parkeringstillståndet:

  • Du har en varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar din förmåga att förflytta dig på egen hand.
  • Du är passagerare och har ständigt behov av hjälp utanför bilen.

Ansök om parkeringstillstånd

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du missbrukar kortet

Om du missbrukar kortet rapporteras det till handläggare på kommunen och kan leda till att tillståndet dras tillbaka. Du kan också får parkeringsböter.

Lämna tillbaka parkeringstillstånd

Om du inte längre har behov av tillståndet ska du lämna tillbaka det. Du kan skicka det till:

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Box 246
301 06 Halmstad

Karta över parkeringsplatser