• Halmstads webbplatser

För vårdgivare som arbetar med demens

Här hittar du information om samarbetet mellan olika aktörer och hur du beställer en insats av demensteamet.

"Annas led" är en länsgemensam modell med regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Skicka beställningsunderlag till demensteamet

Rutin vid informationsöverföring

Närsjukvård

Patienter, närstående och kommunens sjuksköterskor kan konsultera närsjukvårdens demenssamordnare i frågor kring misstanke om demens och demensdiagnostisering och behandling.

Ansvarig för att kontakt sker är, om inget annat anges, närsjukvårdens demenssamordnare.

Specialistsjukvård – minnesmottagning

Minnesmottagningen finns för konsultation i frågor kring misstanke om demens, demensutredning, diagnostisering och behandling.

Kommun

Patienter, närstående, närsjukvården och baspersonal i kommunen kan konsultera kommunens demenssamordnare i frågor kring demens. Det behövs ingen ställd diagnos eller biståndsbeslut.

Ansvarig för att kontakt sker är, om inget annat anges, kommunens demenssamordnare.

Misstanke om demens hos kommunen

Vid misstanke om demens kontaktar kommunens sjuksköterska eller demenssamordnare närsjukvårdens demenssamordnare.

Misstanke om demens hos närsjukvården

Vid misstanke om demens kan närsjukvårdens demenssamordnare skicka remiss till kommunens demenssamordnare eller arbetsterapeut om att vara behjälplig i delar av utredningen, om det är en patient med kommunal hälso- och sjukvård.

Diagnosticerad demens

Vid diagnostiserad demens kontaktar närsjukvårdens demenssamordnare omgående kommunens demenssamordnare.

Underlag till biståndsbeslut

Närsjukvårdens demenssamordnare skickar intyg om demensdiagnos, som underlag vid biståndsbeslut, på begäran direkt till handläggare eller till kommunens demenssamordnare, enligt rutin i respektive kommun.

Beviljade insatser och genomförandeplan

Kommunens demenssamordnare informerar om beviljade insatser och genomförandeplan på begäran från närsjukvårdens demenssamordnare.

Svårdiagnosticerade tillstånd

Vid svårdiagnostiserade tillstånd skickar läkare remiss till specialistsjukvårdens minnesmottagning.

Misstanke om demens hos yngre person

Vid misstanke om demens hos en person som är unger 65 år, skickar läkare remiss till specialistsjukvårdens minnesmottagning.

Remissvar från minnesmottagningen

Specialistsjukvårdens minnesmottagning skickar remissvar till remitterande läkare i närsjukvården vid diagnos samt vid avslut på minnesmottagningen.

När minnesmottagningen ställt en demensdiagnos

När en demensdiagnos är ställd informerar specialistsjukvårdens minnesmottagning:

  • närsjukvårdens demenssamordnare för kännedom via remiss.
  • kommunens demenssamordnare för kännedom.

Läkarutlåtande till biståndshandläggare

Läkarutlåtande om demensdiagnos, som underlag vid biståndsbeslut, skickas på begäran från specialistsjukvårdens minnesmottagning till biståndshandläggare i kommunen.