• Halmstads webbplatser

Individuell plan

Du som har insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska erbjudas en individuell plan.

En individuell plan kan du ha nytta av:

  • när du i god tid vill planera inför en förändring i ditt liv, till exempel att flytta hemifrån.
  • när du tycker att andra bestämmer för mycket, och du vill ha mer inflytande över ditt liv.
  • när du vill att de insatser du får ska samordnas på ett bra sätt.
  • när du vill kunna följa upp och utvärdera hur planeringen fungerar.

Hur går det till?

En individuell plan börjar med ett planeringsmöte tillsammans med personer du tycker är viktiga. På mötet får du diskutera vad du vill förändra i ditt liv och när det ska vara klart. Resultatet av det ni kommer fram till skrivs ned och sparas.

Ni bestämmer också en tidpunkt när för uppföljning av planen. Då träffas ni igen för att ta reda på hur det har gått, och om dina önskemål och behov blivit uppfyllda.

Du bestämmer själv:

  • vem som ska ansvara för att upprätta planen.
  • vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
  • vilka behov eller önskemål som ska finnas med i planen.

Kontakt

För att få hjälp med en individuell plan, kontakta din handläggare.