• Halmstads webbplatser

VIP-programmet, Viktig Intressant Person

VIP-programmet är till för dig som är ung eller vuxen med funktions­nedsättning. Här får du ökade förutsättningar för en god hälsa, jämlika relationer och en känsla av sammanhang.

Du får träna på att sätta gränser och vara tydlig med vad du vill och inte vill. Kursen handlar också om att minska risken att utsättas för våld eller att utsätta andra för våld.

VIP-programmets innehåll

VIP-programmet består av 12 gruppträffar. Under gruppträffarna träffar du andra i en mindre grupp och pratar om känslor, relationer och rättigheter.

Vi pratar och lär oss på olika sätt om:

  • Olika känslor.
  • Olika relationer.
  • Hur våra tankar och känslor påverkar vad vi gör.
  • Hur vi kan göra för att må bra.
  • Vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
  • Vilka rättigheter vi har.

Det är två ledare och ungefär sex deltagare i en grupp. Kvinnor och män går i olika grupper. Varje gruppträff är två timmar med paus.
VIP-kursen startar i två omgångar per år. Vilka dagar och tider som kursen är kan ändras från omgång till omgång.

VIP-programmet kostar ingenting.

Anmäl dig till VIP-programmet våren 2024

De som kan söka till VIP-programmet är ungdomar och vuxna får stöd inom LSS (socialpsykiatri, boendestöd och dagligverksamhet.)

Nästa kurs startar 20 mars

En grupp träffas onsdagar kl. 9.00–11.00
En grupp träffas onsdagar kl. 13.00–15.00

Du får fika vid varje tillfälle
Lokal där vi träffas är Fredriksvallsgatan 7.

Sista anmälningsdag är den 10 mars.

Anmälan till VIP-programmet

Vip-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.