• Halmstads webbplatser

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du kan larma om hjälp när som helst på dygnet, till exempel om du har ramlat och inte kan kan ta dig upp igen. Genom larmet får du kontakt med trygghetslarmscentralen som kan skicka hem någon till dig. På så sätt kan du känna dig trygg och säker i hemmet.

Du kan även använda trygghetslarmet om du behöver akut hjälp med något som du har svårt att klara själv.

Trygghetslarmet fungerar dygnet runt, i din bostad.

Akut felanmälan av trygghetslarmet

Ring 035-13 97 17 dygnet runt.

Så fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet består av två delar:

  • En larmknapp som du har på dig.
  • En larmapparat med mikrofon och högtalare.

Larmknappen kan du bära som en klocka på armen. Den är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar och diskar. Det är viktigt att du alltid har larmknappen på dig, dygnet runt.

Larmapparaten använder du för att kontakta trygghetslarmscentralen. Den behöver stå kvar på sin plats och sladden måste vara i hela tiden.

Kostnaden för trygghetslarm hittar du på sidan om avgifter för hemtjänst och äldreomsorg.

Så larmar du

Tryck på din larmknapp. Det aktiverar din larmapparat och ett larm går till trygghetslarmscentralen. Du kan nu prata med trygghetslarmscentralen om du är i samma rum som larmapparaten. Den fungerar som en högtalartelefon, så det går att prata rakt ut i rummet. Om du behöver hjälp eller om du inte svarar, kontaktar trygghetslarmscentralen kommunens larmgrupp eller nattpatrull som kommer hem till dig.

Är du akut sjuk, kontaktar larmgruppen eller nattpersonal ansvarig sjuksköterska eller sjukvårdsrådgivningen. Vid allvarliga fall ringer de 112.

Samtalet med trygghetslarmscentralen spelas in. Inspelade samtal kan komma att användas i lärande syfte och vid utredningar. Syftet är att ge god och säker vård och skapa bättre säkerhet i råd och bedömning för både kunder och personal.

Om du råkar trycka på larmknappen av misstag

Om du larmat av misstag, tala om det när trygghetslarmscentralen svarar så skickar de inte hem någon till dig.

Ansök om trygghetslarm

För att få ett trygghetslarm måste du ha ett biståndsbeslut. När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning av ditt behov utifrån socialtjänstlagen. Därefter får du besked om du har rätt till insatsen.

Om du endast ska ansöka om trygghetslarm, gör det här:

Ansök om endast trygghetslarm

Automatiserat beslut för trygghetslarm

Automatiserade beslut har funnits i statliga myndigheter länge. Sedan juli 2022 medger kommunallagen att även kommuner kan delegera beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

Vad är ett automatiserat beslut?
När du skickar in en ansökan om trygghetslarm i e-tjänsten har en programmerad robot mandat att fatta beslut, efter givna ramar och lagar. Du som ansöker får ett automatiskt beslut som har fattats på ett konsekvent, opartiskt och rättssäkert sätt.

Vad är automatisering?
I en automatiserad process utför en programmerad robot uppgifter i ett datorsystem, och sådana automatiseringar finns redan på plats i fler av kommunens beslutsprocesser. Där har repetitiva arbetsuppgifter ersatts av en robot som gör enklare moment som del av en regelstyrd beslutsprocess, vilket gör att roboten arbetar vid sidan av exempelvis en handläggare som ges möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och det mänskliga kundmötet.

Varför ska vi automatisera beslutsfattande?
Genom automatiserat beslutsfattande får kommunen möjlighet att effektivisera arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Det medför även att handläggningstiden för dessa beslut kan förkortas och handläggarresurser kan frigöras och istället läggas på kvalificerat arbete med exempelvis utredningar, utvecklingsprojekt eller mänskliga möten.

Om du ska ansöka om flera insatser samtidigt, gör det här:

Ansök om biståndsinsatser

När du fått din ansökan beviljad

Kontakta Halmstads kommun för att beställa ditt trygghetslarm.

Efter en arbetsdag tar larmcentralen kontakt med dig för att boka ett datum för installation av larmet (om inget annat anges).

Om du flyttar

Vill du flytta med ditt trygghetslarm till din nya bostad, kontakta kommunen för att boka installation av larmet. Tänk på att den som ska installera larmet behöver kunna komma in i den nya bostaden.

Flytta till äldrelägenhet

I en äldrelägenhet finns det oftast redan ett trygghetslarm installerat. Om du flyttar till en sådan lägenhet ska du också kontakta Halmstads kommun. Efter kontakt skickas en tekniker från trygghetslarmscentralen ut som kontrollerar att allting fungerar. Du behöver fylla i en fullmakt för att låta larmpersonal gå in med nyckel för att hjälpa till om larmet går.

Om du inte vill ha trygghetslarm i din äldrelägenhet kan du välja att avinstallera larmklockan. Varje äldrelägenhet måste däremot ha ett fungerade röklarm som är kopplat till trygghetslarmcentralen. Röklarmet ingår i hyran.

Så säger du upp ett trygghetslarm

För att säga upp ett trygghetslarm, kontakta Halmstads kommun.

Efter en arbetsdag tar larmcentralen kontakt med dig för att informera om när och var du ska lämna tillbaka larmet (om inget annat anges). Avtalet sägs upp när du har lämnat tillbaka utrustningen.