• Halmstads webbplatser

Trygghetslarm – gör ansökan

Här kan du som behöver extra trygghet i hemmet ansöka om trygghetslarm.

Det finns två olika sätt att ansöka om trygghetslarm, beroende på om du ska ansöka om fler insatser samtidigt.

Om du endast ska ansöka om trygghetslarm

Om du endast ska ansöka om trygghetslarm och inga andra insatser, går det snabbast att ansöka via e-tjänsten nedan.

Om du hellre vill ansöka via en blankett, kontakta kommunen. Att ansöka via e-tjänsten innebär dock en kortare ärendehantering och snabbare besked. Du kan även följa ditt ärende i e-tjänsten.

Ansök om trygghetslarm

Trygghetslarm med automatiserade beslut

Automatiserade beslut har funnits i statliga myndigheter länge. Sedan juli 2022 medger kommunallagen att även kommuner kan delegera beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

Vad är automatisering?
I en automatiserad process utför en programmerad robot uppgifter i ett datorsystem, och sådana automatiseringar finns redan på plats i fler av kommunens beslutsprocesser. Där har repetitiva arbetsuppgifter ersatts av en robot som gör enklare moment som del av en regelstyrd beslutsprocess, vilket gör att roboten arbetar vid sidan av exempelvis en handläggare som ges möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och det mänskliga kundmötet.

Vad är ett automatiserat beslut?
När du skickar in en ansökan om trygghetslarm i e-tjänsten har den programmerade roboten mandat att fatta beslut, efter givna ramar och lagar. Du som ansöker får ett automatiskt beslut som har fattats på ett konsekvent, opartiskt och rättssäkert sätt.

Varför ska vi automatisera beslutsfattande?
Genom automatiserat beslutsfattande får kommunen möjlighet att effektivisera arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Det medför även att handläggningstiden för dessa beslut kan förkortas och handläggarresurser kan frigöras och istället läggas på kvalificerat arbete med exempelvis utredningar, utvecklingsprojekt eller mänskliga möten.

Du får en bekräftelse via sms eller e-post när ditt ärende är under handläggning och när ärendet är klart.

Om du ska ansöka om flera biståndsinsatser

I detta fall kan du göra en samlad ansökan här:

Ansök om bistånd