• Halmstads webbplatser

Demensteamet – skicka beställning som extern vårdgivare

Här kan du som är vårdgivare skicka ett beställningsunderlag för insats av demensteamet.

När du skickar bedömningsunderlaget, skicka även namn och personnummer på kunden till demensteamet i LifeCare eller på annat vis utifrån de kraven vi har om sekretess.

Bedömningsunderlag
Inför handledning av personal
Om BPSD-administratör finns på enheten, ska en BPSD-skattning vara gjord, åtgärder i syfte att minska BPSD ska vara insatta och en bemötandeplan ska vara upprättad. Uppföljning ska vara gjord efter ca 2-3 veckor.