• Halmstads webbplatser

Hemtjänst – gör ansökan

Du som behöver hjälp i hemmet på grund av en funktionsnedsättning eller ålder kan ansöka om hemtjänst.

När du har skickat in din ansökan, kommer en biståndshandläggare att ta kontakt med dig för att prata om vilken hjälp du behöver. Handläggaren gör en bedömning om vad du kan få för hjälp.

Ansök i första hand via e-tjänsten nedan. Det är du som har behov av insatserna som gör ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett.

Ansök om hemtjänst

Har du frågor om hur ansökan går till, kontakta kommunen.

När du har skickat in din ansökan

När din ansökan har kommit in, kommer en handläggare att kontakta dig för att prata med dig om vilken hjälp du behöver. Utifrån det gör handläggaren en bedömning om vilka insatser du kan få.

Du kommer att få ett skriftligt biståndsbeslut på din ansökan. I beslutet ser du vilken hjälp du har fått beviljad eller varför du har fått avslag. I samband med avslaget får du information om hur du överklagar. Kommunen är enligt lag skyldig att hjälpa dig att överklaga, om du behöver det.

Din hemförsäkring kan påverkas av dina insatser

Om du får hemtjänst beviljad, kan du behöva lämna ifrån dig en nyckel till din bostad. Det kan påverka din hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om hur just din hemförsäkring påverkas.