• Halmstads webbplatser

Tillfällig vistelse – gör beställning

Här kan du som arbetar i bosättningskommunen beställa insatser under tillfällig vistelse i Halmstads kommun åt en kund.

Om du ska besöka Halmstads kommun som privatperson, kontakta din hemkommun.

Gör beställningen minst två veckor i förväg

Beställningen av tillfällig vistelse behöver ha kommit in till Halmstads kommun senast två veckor före ankomstdatum, förutsatt att bifogat underlag är fullständigt ifyllt. Om underlaget är ofullständigt kan inte beställningen verkställas. Beställningen skickas då tillbaka till bosättningskommunen för komplettering via e-tjänsten.

Använd SITHS-kort

SITHS-kortet måste sitta i datorn innan du loggar in i e-tjänsterna.

Beställ biståndsinsatser vid tillfällig vistelse
Beställ HSL-insatser vid tillfällig vistelse

Kontakt

Om du har frågor om tillfällig vistelse eller e-tjänsten, kontakta Halmstads kommun.