• Halmstads webbplatser

Tillfällig vistelse i Halmstads kommun

Här kan du som arbetar i en annan kommun se hur du beställer hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser åt en kund som ska besöka Halmstads kommun. Om det är du själv som ska vistas i Halmstads kommun, ska du kontakta din egen kommun.

För dig som ska vistas tillfälligt i Halmstads kommun

Kontakta din egen kommun i god tid innan din resa. Halmstads kommun behöver ha in ansökan från din kommun minst två veckor i förväg, och innan dess ska din kommun hinna gå igenom ditt ärende.

Hör av dig till din kontakt för de insatser du har i din hemkommun, och som du behöver även under din tillfälliga vistelse. Har du hemtjänst ska du till exempel kontakta din biståndshandläggare, har du medicinska insatser ska du kontakta din sjuksköterska.

För dig som arbetar i hemkommunen

Här kan du som är exempelvis handläggare eller sjuksköterska beställa insatser vid tillfällig vistelse i Halmstads kommun. Det gör du via en e-tjänst. Både du och kunden kan följa ärendet via sms eller e-post.

Beställ tillfällig vistelse

Fakturering

Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut. Vid längre vistelser görs fakturering en gång var tredje månad.

Kostnad för hemtjänst

Halmstads kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller både insatser genom hemtjänst och hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Halmstads kommun används Halmstads kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar kunden.

Kostnad för hälso- och sjukvård

Halmstads kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med 600 kronor per timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.

Hjälpmedel och sjukvårdsmaterial

För enskilda som själva kontaktar rehalibiteringen i Halmstads kommun görs en likadan bedömning för vistelsegäster som för kommunens invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök blir den enskilde ombedd att kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.

Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Inkontinenshjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen med leveransadress till vistelsekommunen.

Hjälpmedel

Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.

Hemsjukvård och rehabiltering

Om det finns behov av hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabilitering i hemmet görs en likadan bedömning för vistelsegäster som för Halmstads kommuns invånare. De personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhus eller vårdcentral erbjuds hembesök enligt tröskelprincipen.

  • Ansökan om hemsjukvård eller rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från Hallands sjukhus måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs, ansvarar hemsjukvården i Halmstad för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats eller rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Halmstads kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
  • Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.
Beställ HSL-insatser vid tillfällig vistelse