Kontakta politiker

De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur Halmstads kommun styrs, kan du kontakta kommunens förtroendevalda politiker på olika sätt. Här finns information om förtroendevalda med aktiva uppdrag, vilka specifika uppdrag de har samt hur du kan kontakta dem.

Här hittar du telefonnummer och e-post till alla politiker som har godkänt det. All hantering av personuppgifter på halmstad.se sker utifrån Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Om du inte hittar de uppgifter du letar efter så får du gärna kontakta kommunen så hjälper vi dig.

Sök politiker


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges gruppledare
Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunråd


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kommunstyrelsens verksamhetsberedning
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunrevisionen

Nämnder

Byggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Fastighetsnämnden
Hemvårdsnämnden
Pensionärsrådet
Kulturnämnden
Krisledningsnämnd
Miljönämnden
Räddningsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Socialnämndens individutskott
Teknik- och fritidsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
Valnämnden

Samverkansnämnder

Gemensam nämnd för hemsjukvård o hjälpmedel
Nämnden för överförmyndare i samverkan
Patientnämnden Halland
Samordningsförbundet i Halland styrelse
Samordningsförbundet i Halland ombud

Bolag - helägt

Halmstads Rådhus AB styrelse
AB Industristaden styrelse
Hallands Hamnar Halmstad AB styrelse
Destination Halmstad AB styrelse
Halmstads Energi och Miljö AB styrelse
Halmstads Energi och Miljö Nät AB styrelse
Halmstads Fastighets AB styrelse
Halmstads Flygplats AB styrelse
Halmstad Business Incubator AB styrelse
Halmstads stadsnät AB styrelse

Bolag - delägt

Laholmsbuktens VA AB styrelse

Stiftelser

Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade
Stiftelsen Halmstadgruppen styrelse
Stiftelsen Hjälp åt Djuren i Naturen
Stiftelsen Hallands Länsmuseer
Stiftelsen Hemmet Västersol

Övrigt

Begravningsverksamhet ombud
Companion - Kooperativ Utveckling i Halland
Entreprenörsregionens utvecklingsråd
Entreprenörsregionen styrelse
Falkenbergs sparbank huvudman
Fylleåns fiskevårdsområde
Godemän vid fastighetsbildningsmyndigheten jord- o skogsbruk
Godemän vid fastighetsbildningsmyndigheten tätort
Halmstads Teaterförenings representantskap, ombud
Healthy Cities
Ideella Föreningen Halmstads Garnisonsmuseum
Ideella Föreningen Halmstads Garnisonsmuseum ombud
Innovationsstaden
Kommunberedning i Region Halland
Kommuninvest
Lokalt Ledd Utveckling i Halland
Ledningsgruppen för Inlandsvägen Syd
Logen Magnus Stenbocks förvaltning av samlingslokaler
Nissans Fiskevårdsområde
Nissans vattenråd
Nykterhetsfolkets i Halmstad byggnadsförening UPA
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Patrikshill i Halmstad, styrelse
Skötselrådet för halländska sanddynerna
Snöstorps Allmogegårdsförenings förvaltning
Sparbanksstiftelsen Kronan
Suseåns vattenråd
Sveriges ekokommuner
Årets Entreprenör - jury