• Halmstads webbplatser

Bredband och IT

Ett av kommunens mål är att göra Halmstad till en attraktiv kommun där invånare, företag och besökare har tillgång till fast, funktionsduglig IT-kommunikation. Halmstads stadsnät fiberansluter fastigheter.

Det kommunala bolaget Halmstads stadsnät AB är en lokal leverantör av infrastruktur för datakommunikation. De arbetar för att så många som möjligt ska få tillgång till såväl befintliga som kommande kommunikationstjänster på lika villkor.

Fiber och bredband till hus

Vill du få in fiber i villan? På Halmstads stadsnäts webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om kommunikationsnätet, hur du går tillväga och vilka tjänsteleverantörer som finns i nätet.

Läs mer om Halmstads stadsnäts tjänster på deras webbplats

Andra leverantörer

Post- och telestyrelsen har en karta där du kan se alla bredbandsleverantörer. I kartan kan du välja på exempelvis teknik, hastighet och nätägare