• Halmstads webbplatser

Vägar och gator

Halmstads kommun sköter drift och underhåll på kommunala gator, vägar, gatubelysning, broar och gång- och cykelvägar inom kommunen. Här hittar du bland annat information om städning, snöröjning, belysning och asfaltering.